CABLE AND
HARNESS
ASSEMBLES

ENGINEERING
SERVICE

ELECTRO
TECHNICAL
ASSEMBLIES

RENEWABLE
ENERGY
SOLUTIONS


Contract Electronics Manufacturing Service

Part of Hoja Electronics business is a contract electronics manufacturing business focused on low and medium volume manufacturing for industry sectors demanding high reliability product, including Aerospace, Defense, Security, Oil & Gas exploration, Scientific Instrumentation, Automotive, Nuclear power generation and other professional electronics and electro mechanics industries.


Informacinis pranešimas - 2015 m. gegužės 15 d.

„UAB „Hoja Electronics“ baigė įgyvendinti projektą - “Hoja Electronics” paslaugų pristatymas tarptautinėse parodose, siekiant surasti naujų eksporto rinkų ir partnerių (Naujų eksporto rinkų ir partnerių paieška)”.
UAB „Hoja Electronics“ įgyvendino iš dalies Europos Sąjungos finansuojamą “Hoja Electronics” paslaugų pristatymas tarptautinėse parodose, siekiant surasti naujų eksporto rinkų ir partnerių (Naujų eksporto rinkų ir partnerių paieška)”. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2007-2013m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“ ir finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Projekto tikslas – padidinti pardavimus užsienio rinkose, surasti naujus užsienio partnerius ir rinkas. Tai leis padidinti eksporto apimtį bei mažinti įmonės veiklos riziką, susijusią su priklausomybe nuo esamų pirkėjų ir rinkų. Tikslui įgyvendinti įmonė ir jos teikiamos paslaugos pristatytos dvejose (2) užsienio parodose. Projekto pradžia: 2014 m. lapkričio 25 d. Pabaiga: 2015 m. balandžio 17 d. Projekto suma: 20.697,98 EUR. Prognozuojama, kad projekte įgyvendintų priemonių rezultate, įmonė išplės pirkėjų užsienyje ratą, eksporto apimtis padidins 53,34 proc. punkto per trejus po projekto įgyvendinimo pabaigos metus.
Daugiau informacijos galima kreiptis:
UAB „Hoja Electronics“ , Pramonės g.6, Klaipėda
Rimantas Jašinskas, direktoriaus pavaduotojas. Tel. +37062970354 El.paštas: rimantas@electronics.hoja.lt